Storstädernas politiska positionering inför FNs klimatmöte i Köpenhamn 2009

USAs Deputy Chief of Mission, Robert Silverman, och Sveriges vice statsminister, Maud Olofsson, tog emot storstädernas appell inför FNs klimatmöte 2009

Stockholms stad var 2009 värd för organisationen Eurocities konferens och årsmöte samtidigt som Sverige hade EU-ordförandeskapet. Eurocities styrelse, där Stockholms stad ingick, ville göra ett starkt politiskt avtryck inför FNs klimatmöte i Köpenhamn. Det politiska utspelet skulle stödja och förstärka det svenska ordförandeskapet samt vara inom miljöområdet.

Konkurrensen om politiska utspel var mycket stor inför FN-mötet, inte minst från andra internationella organisationer för städer och regioner. Samtidigt blev det allt mer uppenbart att några stora nationer, bl a USA och Kina, spelade en nyckelroll i förhandlingarna.

Som ordförande i styrgruppen för årsmötet och chefstjänsteman för Stockholms stad i Eurocities styrelse, ansvarade Suzanne för idé, förankring/förhandling och genomförande av det politiska utspelet. Resultatet blev ett unikt samarbete mellan Europas och USAs storstäder kring ett kraftfullt upprop som uppmärksammades av miljöpolitikens nyckelpersoner i USA och EU.

The Stockholm Appeal on Climate Change blev en succé, både i sak och i dramaturgi. Från det svenska ordförandeskapet svarade vice statsministern Maud Olofsson på appellen, från Obama-administrationen svarade USAs vice sändebud till Sverige, Robert Silverman, och från USAs senat (som hade avgörandet i sin hand vad gäller USAs ställningstagande) svarade senator John Kerry (via video).

Eurocities styrelseledamot, Leipzig borgmästare Burkhard Jung och ordförande i US Conference of Mayors, Elisabeth Kautz

Resultatet blev också inledningen till ett samarbete mellan organisationerna för de största städerna i Europa – Eurocities – respektive USA – US Conference of Mayors.

Stockholms finansborgarråd Sten Nordin fick, som initiativtagaren till appellen, en tydlig ledarroll bland sina europeiska storstadskollegor. Dessutom fick Stockholm en ledarroll inom ett viktigt politikområde tack vare kontakterna med USAs storstadsorganisation.

I utvärderingarna från de knappt 500 deltagarna på konferensen framgår det tydligt att appellen var ett av de mest uppskattade inslagen och bidrog till att årsmötet fick skyhöga betyg och omdömet som den bästa någonsin i organisationens 23-åriga historia.

Kommentarer inaktiverade.