Positionering av Stockholmsregionen inom IT- och telekommunikationsområdet

Stockholmsregionen startade 1996 ett arbete för att attrahera utländska investeringar inom bl a IT/telekomsektorn (ICT). Ett kommunägt sälj- och marknadsföringsbolag fick i uppdrag att attrahera utländska investeringar genom etableringar eller partnerskap.

Vid den tidpunkten uppfattades Stockholm som en liten, geografiskt perifer marknad som inte var förstahandsval vid en ICT- etablering i jämförelse med konkurrenter som London och Amsterdam. Som ansvarig projektledare för ICT-sektorn, genomförde Suzanne ett antal, strategiska och praktiska åtgärder för att positionera Stockholm som ledande inom ICT:

  • Strategiskt skiftades fokus från europeiska investerare till några utvalda geografiska områden, i huvudsak utanför Europa.
  • Genom att introducera sälj- och marknadsföringsverktyg som är vanliga i privat sektor, genererades snabbt ett stort intresse för etableringar och partnerskap.
  • Den externa marknadskommunikationens viktigaste uppgift var att bygga ett momentum. Flera faktorer talade för att ett momentum kunde skapas, bl a avregleringen av telekom-marknaden i Sverige 1994, beslutet att bygga ett öppet fibernät i Stockholm, etableringen av de s k nya mediaföretagen, Ericssons försprång på mobilmarknaden och KTHs nyckelroll inom internettrafiken.

TIME.Stockholm växte till närmare hundra evenemang inom några år. Klicka på loggan för att läsa mer om TIME.Stockholm  • Ett marknadsföringsprojekt, kallat TIME.Stockholm, skapades för att ändra synen på Stockholmsregionen från en perifer, liten och ointressant marknad till en ”måste” marknad för investerare och företag. TIME (Telecom, IT, Media, Entertainment) var ett kostnadseffektivt sätt att uppmärksamma Stockholm som IT- och telekom-region. Syftet var också att attrahera center of excellence/forskningslab från de stora IT- och telekom-företagen.
  • För att rationalisera hanteringen av partnerförfrågningarna och frigöra tid för de mer lönsamma direktinvesteringarna skapades en internetapplikation där utländska företag själva kunde leta lämplig partner i Stockholmsregionen.

Resultat: I början av år 2000 utnämnde Newsweek Stockholm till Europas internethuvudstad samtidigt som närmare 30 center of excellence hade etablerats.

Kommentarer inaktiverade.