Offensivt EU-arbete för påverkan och minskade kostnader

EU blev en vardagsfråga inom Stockholms stad

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen innebär att EU:s policyarbete numera är inrikespolitik. Beslut som fattas i Bryssel blir svensk lagstiftning. För att påverka räcker det inte med att ha ett ”Brysselkontor”. Det viktigaste arbetet med EU-policy måste ske på hemmaplan, i den egna verksamheten.

Bevakning och påverkan av EU:s policyfrågor i Stockholms stad uppfattades som splittrat, ineffektivt och ogenomtänkt. Som internationell direktör i Stockholms stad, initierade och drev Suzanne därför ett tvåårigt förändringsarbete kring hur staden arbetade med EU-policy och EU–projekt.

Innan förändringen fanns i Stockholm, liksom i många andra kommuner i Sverige, EU-samordnare med ansvar för bevakning och påverkan av EU:s policyfrågor. Enskilda individers kompetens och intresse avgjorde kvaliteten på arbetet. Genom att skapa rutiner och system minskade godtycket, kvalitetsbristerna och misstagen samtidigt som transparensen och kostnadseffektiviteten ökade.

Statsvetare Rutger Lindahl och Linda Berg vid Göteborgs universitet har bl a skrivit om Stockholms stads ändrade EU-arbete

Sedan 2007 bevakas alla EU:s initiativ centralt och påverkansarbetet har blivit en integrerad process i stadens verksamheter. Idag uppmärksammas 100 procent av EU:s initiativ jämfört med två procent tidigare.

Ett metodiskt och strategiskt styrelsearbete i några av de viktigaste intresseorganisationerna för städer i Europa, har gett Stockholm ett större inflytande på EU:s beslutsprocess jämfört med tidigare.

Kommentarer inaktiverade.