Internationell strategi och taktiskt arbete för att positionera Stockholm som norra Europas mest attraktiva region

Time Magazine May 2005 Mayors, klicka för att läsa artikeln

Stockholm bestämde sig i början av 2000-talet att positionera sig som norra Europas mest attraktiva region för investeringar, besök och boende. En av huvudkonkurrenterna var Köpenhamn.

Marknadsföringen av Stockholm skedde vid den tidpunkten i första hand gentemot några få, utvalda målgrupper: turister och företagare/investerare. Resurserna var begränsade och skulle målet uppnås måste stadens samlade resurser koordineras så att effekten kunde bli massiv. Stockholm måste börja uppträda på alla nivåer som om man var Capital of Scandinavia och Norra Europas mest attraktiva region.

I maj 2005 uppmärksammade TIME Magazine Stockholm på förstasidan som en av de fem ledande huvudstäderna i Europa (tillsammans med Paris, London, Berlin och Rom). Bakom uppmärksamheten låg ett systematiskt och strategiskt arbete, koordinerat från internationella avdelningen.

Som internationell direktör ansvarade Suzanne för förslag till internationell strategi och för samordningen av det internationella och EU-arbetet i staden. Utmaningen var att hitta ett kostnadseffektivt sätt att positionera Stockholm på världskartan där verktygen var generiska till sin natur för att passa in på alla de olika verksamheter som bedrivs av staden (allt från kyrkogårdsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret till socialtjänsten, bostadsbolagen, hamnen och miljöförvaltningen).

Lösningen blev en internationell strategi som marknadsfördes internt till stadens samtliga förvaltningar och bolag och en effektivare hantering av inkommande propåer och inbjudningar till finansborgarrådet som kopplades till strategin.

Stadens samtliga förvaltnings- och bolagschefer besökte huvudstäderna i EUs tio nya medlemsländer
Ett exempel var de studieresor som samtliga av stadens förvaltnings- och bolagschefer genomförde i de tio nya EU-medlemmarnas huvudstäder. Det var första gången som en av huvudstäderna från ”gamla” EU tog initiativ till att söka upp kollegorna i de nya medlemsländerna och initiera samarbeten.

En avgörande del i arbete med att positionera Stockholm var att identifiera de viktigaste organisationerna för stora städer i Europa och världen, söka medlemskap och söka förtroendeposter. Målet var att Stockholms stad skulle ha en styrelsepost i de tre viktigaste organisationerna och därmed vara den stad som representerade Norra Europa.

En annan viktig del var EUs policy och projektarbete som i Stockholm, liksom i de flesta städer i Sverige, inte fungerade effektivt. Som internationell direktör satte Suzanne därför igång ett genomgripande analys och förändringsarbete som resulterade i att Stockholms stad lade om hela sitt arbete med EU-projekt och EU-policy.

Efter några års arbete var staden representerad i de tre viktigaste styrelserna – Eurocities (storstäderna i Europas organisation), Metropolis (storstäderna i världens organisation) och United Cities and Local Government, UCLG (städer, regioners och kommunförbunds organisation/röst gentemot FN-systemet). I UCLG representerar Stockholm Europas storstäder i styrelsen, bl a i konkurrens med Berlin när valet av styrelseledamot skulle fattas.

En internationell strategi fanns på plats, inbjudningar och propåer hade vuxit från en årstakt om 30 till över 300 samtidigt som kvaliteten i inbjudningarna hade ökat. Policyarbetet som rör EU hade rationaliserats och effektiviserats och ett system för avancerad påverkan hade byggts upp. Samtidigt hade öppenheten gentemot medborgarna ökat eftersom ärenden, policys och EU-projekt omedelbart lades ut på internet.

Tre gånger har finansborgarrådet personligen bjudits in av USAs förre president Bill Clinton till det årliga, exklusiva toppnivåmötet i New York inom ramen för Clinton Global Initiative. Ytterst få borgmästare i världen får en sådan inbjudan.

Mer har gjorts med mindre resurser. Jämfört med motsvarande avdelningar i andra europeiska storstäder, var Stockholms stads enhet för EU-internationellt arbete inom internationella avdelningen, en av de minsta. Trots det har Stockholm uppfattats som ledande och närvarande. Detta har kunnat åstadkommas bl a genom att andra delar av stadens verksamheter har engagera sig i det internationella och EU-arbetet.

Kommentarer inaktiverade.