Internationellt förhandlings- och påverkansarbete

Tjänster som vi erbjuder:

Strategier, nätverk, projektledning och stöd:

  • vid påverkansarbete gentemot EUs institutioner
  • vid internationella förhandlingar
  • i internationella styrelseuppdrag
  • i arbetet med att vinna internationella uppdrag och positioner
  • för offensiv användning av medlemskap i internationella nätverk och organisationer

Vill Du veta hur vi arbetar? Här följer några exempel:

Sveriges EU-medlemskap innebär att EU:s policyarbete numera är inrikespolitik. Beslut som fattas i Bryssel blir svensk lagstiftning. Därför räcker det inte att ha ett ”Brysselkontor”. Det viktigaste arbetet med EU-policy måste ske på hemmaplan, i den egna verksamheten.

I projektet EU i vardagen lade Stockholms stad om sitt EU-arbete.  Sedan 2007 bevakas alla EU:s initiativ centralt i staden och påverkansarbetet har blivit en integrerad process i stadens verksamheter. Idag uppmärksammas 100 procent av EU:s initiativ jämfört med två procent tidigare.

Projektet initierades och drevs av internationella avdelningen där Suzanne var avdelningschef. Arbetet har uppmärksammats av städer i Sverige och övriga Europa men också av statsvetare vid Göteborgs universitet. Läs mer om EU i vardagen här.

Eurocities valde ett strategiskt samarbete med US Conference of Mayors för att effektivare påverka FN:s klimatmöte i Köpenhamn. Läs mer här.

Konsekvent och målmedvetet arbete resulterade i att Eurocities årsmöte fick prominenta deltagare som senator John Kerry, vice statsminister Maud Olofsson och USAs vice ambassadör, Robert Silverman.

Stockholm har en stark röst i United Cities and Local Governments, UCLG, eftersom staden representerar Europas storstäder i styrelsen.

Denna förtroendepost är resultatet av flera års målmedvetet arbete. Som internationell direktör ansvarade Suzanne för strategier, påverkansarbete och projektledning i arbetet med att väljas till UCLGs styrelse. Läs mer här.

Kommentarer inaktiverade.