Utveckling av fritids- och idrottsverksamhet

Tjänster som vi erbjuder:

  • ”Coachning” för politiker och chefstjänstemän inom kommunernas idrotts- och fritidsförvaltningar.
  • Utredningar, främst inom idrottsområdet.
  • Stöd och praktisk hjälp för att ta fram mål- och budgetdokument.
  • Rådgivning och praktiskt genomförande av värderingsdiskussioner.

Ändrat stöd kan få fler att vara kvar längre
Vill Du veta hur vi arbetar? Här följer några exempel:

Under Lars Liljegrens fyra år som förvaltningschef för kultur och fritid i Haninge skedde en positiv utveckling. Bland annat fick Haninge kultur- och fritidsnämnd sammanlagt 11, 5 miljoner kronor i investeringsmedel från externa intressenter under Lars tid som förvaltningschef.

Det lokala aktivitetsstödet förändrades genom en omfattande dialog med föreningslivet. Begränsningar infördes av antalet bidragsberättigade aktiviteter i unga år i linje med intentionerna i idrottsrörelsens program ”Idrotten vill”.

En livsstilsundersökning gav Haninge en särställning

En omfattande livsstilsundersökning genomfördes bland barn och ungdomar. Den gav Haninge en särställning i dialogen om barns och ungdomars villkor.

En sällsynt prisvärd träningshall byggdes vid Torvalla sportcentrum. Två miljoner kronor kom från Stockholms Idrottsförbunds medel för anläggningsinvesteringar från det s.k. Idrottslyftet. Läs mer här.

Kommentarer inaktiverade.