Haninges framgångsrika nytänkande inom idrotts- och fritidsområdet

Första konståkningscentret i norra Europa byggdes i Haninge tack vare Lars kontakter

Under Lars Liljegrens fyra år som förvaltningschef för kultur och fritid i Haninge skedde en positiv utveckling, bl.a. följande, där aktiviteterna inom idrottsområdet lyfts fram:

En sällsynt prisvärd träningshall byggdes vid Torvalla sportcentrum. Två miljoner kronor kom från Stockholms Idrottsförbunds medel för anläggningsinvesteringar från det s.k. Idrottslyftet.

En milstolpe för svensk konståkning, sa Konståkningsförbundet vid invigningen. Klicka på bilden för mer information
Tillsammans med Svenska Konståkningsförbundet togs det första stegen mot ett Sveriges konståkningscentrum, sedan kommunen satsat 4, 5 miljoner kronor och Stockholms Idrottsförbund ytterligare 4, 5 miljoner kronor för att bygga om en nedsliten ishockeyhall till en specialhall för konståkning.

En unik satsning på föreningscertifiering genomfördes.

En omfattande livsstilsundersökning genomfördes bland barn och ungdomar. Den gav Haninge en särställning i dialogen om barns och ungdomars villkor.

Det lokala aktivitetsstödet förändrades genom en omfattande dialog med föreningslivet. Begränsningar infördes av antalet bidragsberättigade aktiviteter i unga år i linje med intentionerna i idrottsrörelsens program ”Idrotten vill”.

Sport Campus Sweden, som ursprungligen bildades genom initiativ från Haninge kommun och Stockholms Idrottsförbund utvecklades kraftigt. Nya kommuner, specialidrottsförbund och lärosäten kom med som medlemmar. Antalet studenter ökade kraftigt. Se vidare www.sportcampussweden.se.

Ett unikt samarbete med ICA Maxi gav fem miljoner till Haninges idrott

Ett för kommunala förvaltningar unikt samarbete startade med ICA Maxi Haninge, som satsar fem miljoner kronor, en miljon varje år under en femårsperiod. Konstgräsplanen Maxingevallen i Jordbro och Maxingeslingan runt Nedre Rudan var de två första projekten.

Sammanlagt fick Haninge kultur- och fritidsnämnd på detta sätt 11, 5 miljoner kronor i investeringsmedel från externa intressenter under Lars Liljegrens tid som förvaltningschef.

Dialog om värderingar låg bakom toppresultatet för KoF i medarbetarundersökningen. Klicka för större bild.

Förvaltningen (KOF) fick mycket höga värden i medarbetarundersökningarna. En viktig förklaring till detta var en intensiv dialog i hela förvaltningen om målbilder och verksamhetsplaner för olika enheter. Se vidare 2009 års mål- och budgetdokument. Också samtalet om vilka värderingar som skulle prägla förvaltningen är en förklaring till de höga värdena i medarbetarundersökningarna.

Det ekonomiska resultatet var gott. Överskottet blev 7, 6 miljoner kronor 2009 av en total budget på ca 135 miljoner kronor.

Kommentarer inaktiverade.