Strategiskt program- och värderingsarbete

Tjänster som vi erbjuder:

  • Rådgivning och praktiskt genomförande av företags, ideella organisationers och kommuners värderingsdiskussion.
  • Rådgivning och praktiskt genomförande av ideella organisationers program- och strategiarbete.

Ett systematiskt värderingsarbete ändrade bilden av NCC. Klicka för större bild
Vill Du veta hur vi arbetar?Här följer några exempel:

Goda och väl förankrade värderingar är viktiga framgångsfaktorer för ett företag, för en ideell organisation och för t.ex. anställda i en kommunal förvaltning. De är nödvändiga komplement till vision, mål och handlingsplaner.

NCC Construction Sverige genomförde, under Lars Liljegrens ledning, under hösten 2003 och våren 2004 ett brett samtal om värderingarna på arbetsplatserna.

Det gjordes i en tid, då bilden av byggbranschen präglades av negativa rubriker. Diskussionsmaterial, affischer m.m. medverkade till att få igång samtalet.

Samma process genomfördes i Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning.Resultatet blev värderingsskriften ”Det här står vi för – kultur- och fritidsförvaltningens värderingar”.

Det är ingen tvekan om att det breda samtalet om värderingar också bidrog till förvaltningens mycket höga värden i medarbetarundersökningarna.

Samtalet mellan arbetskamrater om förhållningssätt och värderingar är väl så viktigt som de slutliga värderingarnas lydelse. Ett framgångsrikt värderingsarbete förutsätter tid för samtal. Läs mer om värderingsarbete här.

Fäktförbundets stora framgångar beror bl a på ett omfattande programarbete

Programarbete

Har ni i ditt förbund funderat på hur ni vill utveckla er verksamhet?

Låt Svenska Fäktförbundets siffror bli en inspirationskälla:

  • Från 2 900 medlemmar år 2000 till 4 300 år 2009
  • Från 323 fäktare med licens år 200 till 900 år 2009

Förklaringarna till Svenska Fäktförbundets mycket positiv utveckling under 2000-talet är många.Men den avgörande faktorn är programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Läs mer här.

Kommentarer inaktiverade.