Leva som vi lär – om värderingar i vardagen

NCC lever som man lär efter ett omfattande värderingsarbete

Goda och väl förankrade värderingar är viktiga framgångsfaktorer för ett företag, för en organisation och för t.ex. anställda i en kommunal förvaltning. De är nödvändiga komplement till vision, mål och handlingsplaner.

Goda värderingar lägger grunden till hur anställda uppträder mot kunder, medborgare och mot varandra. De ger ledning i både svåra och mer vardagliga val på arbetsplatsen.

Ett brett samtal om värderingar förstärker också ledarskapet och utvecklar cheferna. Anställda har rätt till en chef som är tydlig, visar stabilt ledarskap och föregår med gott exempel. Bra ledarskap förutsätter att ord och handling stämmer överens.

Samtalet mellan arbetskamrater om förhållningssätt och värderingar är väl så viktigt som de slutliga värderingarnas lydelse. Ett framgångsrikt värderingsarbete förutsätter tid för samtal.

NCC Construction Sverige genomförde, under Lars Liljegrens ledning, under hösten 2003 och våren 2004 ett brett samtal om värderingarna på arbetsplatserna. Det gjordes i en tid, då bilden av byggbranschen präglades av negativa rubriker. Diskussionsmaterial, affischer m.m. medverkade till att få igång samtalet.

Resultatet blev skriften ”Det här står vi för – att leva som vi lär”, som bl.a. presenterades vid regionala presskonferenser, som fick ett stort genomslag i massmedia i en tid, då byggföretagen var hårt kritiserade.

Över 80 procent av dem som skickade in individuella svar tyckte, att diskussionen på arbetsplatsen var positiv. Arbetet ökade stoltheten och arbetsglädjen. Resultaten i medarbetarenkäterna förbättrades.

Klicka på bilden för att läsa mer
Samma process genomfördes i Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning.

Under hösten och vintern 2007/2008 diskuterade vilka värderingar som borde prägla arbetet och vad varje värdering kunde betyda i det dagliga arbetet. Under hösten 2008 gjordes därefter ett rådslag om förslaget till värderingsskrift. Engagemanget var stort. Nästan alla arbetsplatser deltog i arbetet.

Resultatet blev värderingsskriften ”Det här står vi för – kultur- och fritidsförvaltningens värderingar”.

Det är ingen tvekan om att det breda samtalet om värderingar också bidrog till förvaltningens mycket höga värden i medarbetarundersökningarna.

Kommentarer inaktiverade.