Organisationsutveckling – om målen och vägarna till målen

Ett offensivt programarbete har betytt stora framgångar för Fäktförbundet

Har ni i ditt förbund funderat på hur ni vill utveckla er verksamhet?

Låt Svenska Fäktförbundets siffror bli en inspirationskälla:

  • Från 2 900 medlemmar år 2000 till 4 300 år 2009
  • Från 323 fäktare med licens år 200 till 900 år 2009

Förklaringarna till Svenska Fäktförbundets mycket positiv utveckling under 2000-talet är många. Kanske en mer entusiastisk och hårt arbetande styrelse. Extra pengar från Handslaget och Idrottslyftet, som har stärkt föreningarna. Förändrade stadgar, som gav klubbarna det avgörande inflytandet över utvecklingen genom att klubbarna fick rösträtt vid förbundsmötet.

Men den avgörande faktorn är programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Programmet utarbetades efter omfattande diskusson i hela förbundet. Det blev en bred enighet om målen och om vägarna till målen.

Fäktförbundets programprocess

Det arbetet tog lång tid men kan naturligtvis göras annorlunda. Programmet startade den goda spiralen. Programmets innehållsförteckning och förord finns här. Till vänster finns en beskrivning av programprocessen.

Speciellt viktig är dialogen om förbundets kärnvärden (värderingar). Den lägger grunden till långsiktiga diskussioner med bl.a. samarbetspartners från näringsliv och övrigt organisationsliv.

Organisationsförändringar kan bli en naturlig följd av ett genomfört programarbete.

Kanske är Du intresserad av att få igång en liknande process i Ditt förbund. Det arbetet kan kompletteras med t.ex.

  • Marknadsföring av idrotten bland politiker och tjänstemän, i första hand i kommunerna, inkl. opinionsarbete för att få nya anläggningar. Här ingår även nya finansieringslösningar.
  • Kommunikationsplattform för förbundet.
  • Samverkan med kommuner för att få till stånd regionala/lokala idrottsgymnasier, en naturlig följd av ett strategiarbete.
  • Krishantering.
  • Ansökan om internationella arrangemang, där Suzanne Liljegrens erfarenheter är en utomordentlig tillgång.

Kommentarer inaktiverade.