Våra tjänster

Vill Du ha nya perspektiv, råd och stöd i förändringen av Din verksamhet? Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal! Här är några exempel på tjänster som vi kan erbjuda Din verksamhet:

Regional utveckling

TIME utser Stockholm till en av Europas fem ledande städer
Vill Din stad eller region attrahera internationella företag och investerare? Saknar Du en strategi för hur ni ska positionera er i EU och internationellt? Vet Du vilken lobbystrategi som är lämpligast när ni kandiderar till internationella evenemang?

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med internationell försäljning och positionering av komplexa varumärken.

EU-samarbete och lobbying

Arbetar Du strategiskt med att påverka besluten som fattas på EU-nivå eller överraskas ni av beslut som skadar verksamheten? Använder ni medlemskapen i internationella organisationer och nätverk offensivt? Vill Du bli mer framgångsrik i internationella förhandlingar?

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med råd och stöd vid EU-lobbying och internationella förhandlingar.

Styrelseuppdrag och internationell projektledning

Behöver ni stärka er styrelse med internationell kompetens och kunskap om European Affairs? Saknar Du en dokumenterat erfaren projektledare till ditt EU- eller internationella projekt? Har er internationella avdelning behov av en tillfällig förstärkning av ledningen för verksamheten?

Läs mer om hur vi kan hjälpa Dig med rådgivning, ledning och styrning av internationellt arbete och om Suzannes styrelseerfarenhet.

Kommunal förvaltning

Tycker Du att ni har kört fast i verksamheten? Vill Du hitta nya vägar till utveckling med inslag av de goda sidor som finns i t.ex. näringsliv och idrott? Saknar Du tydliga mål och ekonomisk uppföljning? Önskar Du att förankringen hos personalen vore större, liksom glädjen och engagemanget?

Tycker Du att den s.k. frivilliga kommunala verksamheten, som t.ex. idrott och kultur, är lite undanskuffad?

Läs mer om hur vi kan hjälpa Dig med utveckling, förankring och engagemang inom kommunal förvaltning.

Värdegrund

Har Du tröttnat på att så många säger en sak och gör något annat? Irriteras Du av att medarbetare pratar om varandra och inte med varandra? Har Du önskat att Din förvaltning, Din organisation eller Ditt företag skulle ha ett klimat, där ni alla ställer upp för gemensamma värderingar, och att omgivningen kan lita på att ni lever som ni lär?

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med att utveckla gemensamma värderingar.

Idrotten

Har Du drömt om, att Ditt idrottsförbund och Din idrott ytterligare skulle förstärka sin position? Fick fler medlemmar, bättre aktivitet och blev en tydligare röst i samhällsdebatten?

Läs mer om hur vi kan hjälpa Dig att lyfta Ditt förbund.

Chef att hyra

Har er internationella avdelning eller kommunala förvaltning behov av en tillfällig förstärkning av ledningen för verksamheten? Har ni behov av en chef som har visat att hon/han når goda resultat, håller i ekonomin och får medarbetarna att känna glädje och entusiasm?

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om tidsbegränsade uppdrag.

Kommentarer inaktiverade.