S L Liljegren – när Du söker de nya perspektiven

Vi har mångårig och unik erfarenhet av att leda och förändra verksamheter inom såväl privat som offentlig och ideell verksamhet, både i Sverige och internationellt. Den erfarenheten kan Du ha nytta av. Du kan få råd och praktiskt stöd om hur Du kan använda det bästa inom varje sektor också i andra. Våra omfattande nätverk kan ge impulser till Dig som vill gå över gränserna, få nya perspektiv och lyckas i Ditt förändringsarbete.

Suzanne Liljegren
Suzanne Liljegrens kompetens är inom projektledning och internationellt arbete men också av verksamhetsledning i både privat och offentlig sektor, bl a som vd för StyrelseAkademien Sverige, marknadskommunikationschef i IT-branschen, internationell direktör i Stockholms stad och som vice ordförande i fastighetsbolaget Lidingöhem.

–          Min roll kan vara att bidra till att Din organisation positioneras internationellt, att ge råd när Du förhandlar internationellt och i ledning och styrning av Dina internationella evenemang och projekt.

Lars Liljegren
Lars Liljegren är en av Sveriges mest erfarna idrottsledare med över 40 år som ledamot och framgångsrik styrelseordförande i Sveriges främsta idrottsorganisationer. Lars har också gedigen yrkeserfarenhet från olika befattningar i regeringskansliet, i byggsektorn och som kommunal förvaltningschef.

–          Det bästa ledarskapet och de bästa idéerna formas i skärningspunkten mellan det privata, offentliga och ideella. En kombination av näringslivets målstyrning och uppföljning, det offentligas öppenhet och den ideella sektorns krav på förankring och inlevelse.

Du är välkommen att läsa mer om hur vi arbetar med verksamhetsledning och styrelsearbete. Du kan också se exempel på tjänster som vi erbjuder.

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal!