Suzannes nuvarande och tidigare uppdrag

Suzanne har sedan mitten av 1990-talet varit verksam i nämnder/styrelser och styrgrupper. Hon har gått utbildningarna Rätt Fokus samt Högre styrelseutbildning och är certifierad av StyrelseAkademien. Sedan oktober 2021 är hon kommunalråd (L) i Lidingö stad, ordförande i utbildningsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen.

Suzanne forskar om styrelser vid Handelshögskolan i Stockholm. Våren 2021 publicerades rapporten ”Styrelseordförandes roll och funktion för strategisk förnyelse och innovation” av en forskargrupp, där Suzanne ingick, under professor Inga-Lill Holmbergs ledning.

Suzanne är t f ordförande och sekreterare i internationella kommittén i  StyrelseAkademien Sverige och certifierad lärare i utbildningen Rätt Fokus kommunal. Hon har tidigare varit mångårig ledamot i SA Sveriges styrelse, ledamot i forskningsutskottet och ledamot i IT-utskottet. Hör hennes syn på ett värdeskapande styrelsearbete här.

Suzanne är också Communication Adviser i styrelsen för europeiska styrelseinstitutens paraplyorganisation, European Confederation of Directors’ Association, ecoDa. Mellan 2012 och 2017 var hon ordförande i ecoDa’s kommunikationskommitté. Moderator vid ecoDa’s konferenser och webbinarier ingår också i hennes uppdrag, t ex om hur styrelseledamöter kan hantera risk.

Mellan 2007 och 2015 var Suzanne vice ordförande i fastighetsbolaget Lidingöhem och var ledamot i Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnd åren 2015 – 2018. Hon var ledamot av omsorgs- och socialnämnden samt ordförande i socialutskottet mellan 2019 och oktober 2021.

Suzanne är medlem i Global Board Ready Women och listad som lämplig för uppdrag i europeiska och internationella företagsstyrelser.

I Lidingö stad är Suzanne kommunalråd (L), ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i utbildningsnämnden och ledamot av kommunstyrelsen. Mellan 1995 och 2006 var hon ledamot och ersättare i Lidingö stads barnomsorgsnämnd, skol- och förskolenämnd samt utbildningsnämnd. 2004 till 2006 var hon också ersättare i Lidingö kommunfullmäktige.

Suzanne har varit ledamot i styrelsen för fastighetsbolaget CBI, ett privat, nytänkande fastighetsutvecklingsbolag med fokus på hållbarhet.

Mellan 2001 och 2009 var Suzanne ledamot och ordförande i styrgrupper för stora projekt och utskott med europeisk inriktning, bl a ordförande i styrgruppen för Eurocities konferens och årsmöte 2009.

eCitizenship for All

Som ledamot av Eurocities kommitté för digitaliseringsfrågor ansvarade hon för utvecklingen av principerna för samarbetet med företagspartners. Principerna blev vägledande för Eurocities samtliga samarbeten med företagspartners. Suzanne ansvarade också för förhandlingarna kring kommitténs och företaget Deloittes Europeiska digitaliseringsrapport och utmärkelse ”eCitizenship for All”.

Från 2004 till 2009 var hon chefstjänsteman för Stockholms stads räkning i tre internationella styrelser för lokala och regionala aktörer:

Eurocities, för de största städerna i Europa

Metropolis, för de största städerna i världen

United Cities and Local Governments, för städer och regioners samarbete med FN.

Riskhantering blev ett styrelseverktyg när Stockholm var kassör
Som Treasurer i Eurocities styrelse introducerade Suzanne ett nytt styrelseverktyg, Risk Assessment. Riskhanteringsinstrumentet gav styrelsen möjlighet att systematiskt och regelbundet analysera organisationens ekonomiska  risker. Med hjälp av Risk Assessment kunde organisationens fleråriga underskott vändas till vinst. Stockholm fick därmed en stark ställning i styrelsen och i organisationen.

Handelshögskolans Executive Research Program
Erfarenheterna från åren i de internationella styrelserna använder Suzanne idag i sin forskning kring internationellt styrelsearbete. I forskningen intresserar hon sig för frågor om makt, inflytande och beslutsfattande i styrelser där ledamöterna är från olika kulturella, geografiska och språkliga bakgrunder.

Forskningen sker inom ramen för Handelshögskolans i Stockholms Executive Research Program . Läs om hennes forskning i Mercury Magazine ”Bridge Makers Influence Multicultural Boards of Directors” och i franska ESSEC Business Schools första utgåva om ledarskap och mångfald ”Bridge Makers on International Multicultural Board of Directors”.