Styrelsearbete

Lars är en av landets mest kända och erfarna idrottsledare med över 30 års styrelseerfarenhet. Nytänkande, opinionsarbete men också stora framgångar präglar hans styrelsearbete.  Professor Jan Lindroth beskriver Lars som en av idrottens främsta ideologer:

”Under den ideologiska aktiveringen från åren kring 1970 framträdde dock några personer i central ställning – i första hand Karl Frithiofson, Lars Liljegren och Bengt Wallin – som i tal och skrift utförligt diskuterade idrottens samhällsroll”

Riksidrottsstyrelsen, Stockholms idrottsförbund, Fäktförbundet, Handbollförbundet, Stockholms OS-kampanj, Bosöns idrottsinstitut och nu senast Sport Campus Sweden är bara några exempel på styrelser där Lars varit ledamot eller ordförande. Läs mer här.

Suzanne har varit vice ordförande och ledamot i styrelser och nämnder i såväl Sverige som internationellt sedan mitten av 1990-talet. Idag är hon styrelseledamot i StyrelseAkademien Sverige,  ledamot av Lidingö omsorgs- och socialnämnd, ordförande i socialutskottet, ledamot i Lidingö kommunfullmäktige och Communication Adviser i styrelsen i European Confederation of Directors’ Associations.

– Styrelsearbetet har gått från att i huvudsak vara kontrollerande till att bli alltmer framåtsyftande och strategiskt. Digitaliseringen och den snabba förändringen av vår omvärld är exempel på i vilken miljö företagens styrelser måste navigera. Det värdeskapande styrelsearbetet kräver därför extern, bred och omvärldsbevakande kompetens, säger Suzanne.

Suzanne är certifierad styrelseledamot och utvald till att ingå i Financial Times lista Global Board Ready Women. Läs mera här. I Företagarnas tidning ger hon tio tips i styrelsearbetet.